Bigilla

Ingredjenti

 • 800g ful tal-girba
 • Ras tewm, imqatta zghira
 • Mgharfa hwawar imhallta
 • Bzaru ahmar jahraq, imqatta zghir (jekk tixtieq li tkun pikkanti)
 • Zejt taz-zebbuga
 • Tursin frisk, imqatta zghir
 • Ftit melh

Ghandek bzonn

 • Borma
 • Food processor

Metodubigilla 1

 1. Itfa il-ful go bowl kbir jew go borma kbira u hallih jixxarrab matul il-lejl.
 2. Meta tkun lesta biex issajar, biddel l-ilma u itfghu fuq nar gholi bi ftit melh sakemm jaqbad ibaqbaq. Baxxi in-nar u hallih itektek sakemm il-ful jirtabu sew. Jekk ikun inxtorob hafna ilma, zid kemm hemm bzonn.
 3. Ghaffeg il-ful inkella uza food processor biex tghamel il-konsistenza kif tixtieqa.
 4. Zid it-tewm, zejt taz-zebbuga u il-bzaru jekk tixtieq. Hawwad kollox tajjeb u zejjen bit-tursin.

One thought on “Bigilla

 1. Pingback: Galletti – RobandJas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.