Torta tal-Helu bic-Cikkulata u l-Mascarpone

Ingredjenti

 • 250g biskuttini digestive
 • 120g butir mahlul
 • 250g mascarpone
 • 240ml krema (whipping cream) ghandek bzonn 120ml ghal mili u 120ml ghal mac-cikkulata
 • 60g icing sugar
 • Kuccarina essenza tal-vanilla
 • 150g cikkulata tat-tisjir

Ghandek bzonn

 • Food processor
 • Dixx tat-torta bil qiegh jinqala, 22cm – 24cm
 • Bowl kbir
 • Bowl zghir
 • Kazzola
 • Mgharfa
 • Spatula
 • Whisker

Metodu

 1. Ghal din ir-ricetta ghandek bzonn recipjent bil-qiegh jinqala daqs 22-24cm.
 2. Farrak il-biskuttini u dewweb il-butir. Hallih jiksah u halltu sew mal-biskuttini.
 3. Iksi il-qiegh tar-recipjent bil-karta forn. Zid it-tahlita tal-biskuttini u ghafasha l-isfel b’imgharfa sakemm tara li ghattejt il-qiegh kollu l-istess livell. Itfa gol-frigg ghal siegha inkella gol-friza ghal 15 -il minuta.
 4. Go bowl hallat il-mascarpone, l-icing sugar u l-essenza tal-vanilla. Hawwad sew sakemm tara li il-mascarpone irtab sew.
 5. Ibda tella 120ml mill-krema ezatti kif tohrogha mill-frigg u bil-mod zidha mat-tahlita tal-mascarpone. Hallatha bil-mod permezz ta spatula, mill-qiegh ghal fuq.
 6. Ohrog ir-recipjent li ghandek gol-frigg jew friza bil-biskuttini, itfa it-tahlita tal-mascarpone u erga itfa fil-frigg ghal madwar 3-4 sieghat.
 7. Kisser ic-cikkulata tat-tisjir u ghamilha fil-genb ghalissa.
 8. Sahhan il-kumplament tal-krema (120ml) sakemm kwazi tbaqbaq u nehhiha minn fuq in-nar. Zid ic-cikkulata li kissirt u hawwad biex tibda iddub. Warrabha fil-genb sakemm tiksah kompletament.
 9. Ohrog il-torta  minn gol-frigg u zid ic-cikkulata. Ghin b’imgharfa biex tinfirex sew mall-wicc kollu. Erga poggiha fil-frigg ghal madwar siegha qabel isserviha.choc mascarpone 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.