Kawlata

Ricetta bil-Malti

Ingredjenti

 • xikel tal-majjal
 • zalzett tal-malti
 • 1 basla, imqaxxra u imqatta
 • 2 qarabaghli, imqattghin
 • bicca qargha hamra, imqaxxra u imqatta
 • 1 patata kbira, imqaxxra u imqatta
 • 2 karrotti
 • nofs kabocca, imqatta
 • 1 cube tal-haxix
 • mgharfa kunserva
 • ftit zejt taz-zebbuga

Metodu

 1. Sahhan borma kemmxejn kbira fuq nar medju w zid ftit zejt. Waddab il-basla, il- qarabaghli, il-qargha hamra, il-karrotti, il-patata u il-kabocca w hawwad sew. Poggi l-ghatu fuq il-borma u hallihom isiru ghal madwar 10 minuti.
 2. Imla il-borma bl-ilma kiesah, daqs nofsha. Zid ix-xikel u z-zalzett tal-malti u wara kompli imla il-borma bl-ilma kiesah sakemm jitghatta kollox. Hawwad mgharfa kunserva gol-borma stess u zid il-cube tal-haxix.
 3. Erga ghatti il-borma bl-ghatu u sajjar sa ma jibda jbaqbaq. Nehhi l-ghatu u naqqas in-nar ghal l-iktar fjamma baxxa u halli kollox itektek ghal madwar siegha u nofs/saghtejn. Jekk tara li l-likwidu qed jonqos, tista izzid iktar ilma kemm tixtieq.

Suggeriment: Met tigi biex isservi, ahna nhobbu inzidulha ftit melh u bzar kif ukoll naqra parmeggjan mahkuk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.