Figolli

Il-figolla hija tip ta helwa tal-lewz tradizzjonali Maltija li tissajjar u tittiekel fil-festi ta l-Ghid. Il-figolla tikkonsisti billi l-ewwel tghamel l-ghagina helwa (ghafas hawn taht ghar-ricetta) umbaghad tghamel il-mili ta l-intrita, taqta l-ghagina bil-forma li tixtieq, timla bl-intrita u issajjar ghal madwar 30 minuta. Dan il-process l-ahjar li jitlesta minn gurnata qabel. Meta il-figolla tkun keshet kompletament tista izzejjen bil-gelu jew bic-cikkulata imdewwba kif tixtieq inti.

Ricetta tal-ghagina helwa ghafas hawn

Ingredjenti ghall-mili

 • 250g lewz pur
 • 200g zokkor
 • abjad ta bajda wahda
 • ftit essenza tal-lewz
 • qoxra mahkuka ta nofs lumija
 • il-meraq ta nofs lumija

Ghandek bzonn

 • Bowl kbir
 • Mgharfa ta l-injam
 • Lembuba
 • Forom
 • Pinzell
 • Karta forno

Metodu

 1. Sahhan il-forn fuq gas marka 4-5
 2. Go bowl kbir, hallat flimkien il-lewz u z-zokkor. Habbat sew l-abjad tal-bajda u zidha mat-tahlita tal-lewz u z-zokkor. Hawwad sew kollox flimkien.
 3. Zid l-essenza tal-lewz u ftit zghira ilma jekk tara li t-tahlita giet kemmxejn iebsa.
 4. Ferrex ftit dqiq fuq il-bank tal-kcina u l-lembuba sabiex meta tigi biex tiftah l-ghagina ma tehillekx. Iftah l-ghagina, tghamiliex la irqieqa u lanqas hoxna hafna.
 5. Lest il-forom li tixtieq u aqta mill-ghagina darbtejn bl-istess forma.
 6. Ibda itfa it-tahlita tal-lewz fuq l-ghagina, timlihomx sax-xifer halli spazju bizzejjed biex tkun tista tghalaq. Ghamel ftit ilma max-xifer tal-ghagina ta fejn hemm il-mili, aqbad il-forma l-ohra li qtajt u poggiha fuqha. Ghafas bil-moghod ix-xifer bil-ponot ta subghajk sakemm tara li z-zewg forom wehlu flimkien. Importanti li jehlu sew halli mas-sajran ma johroglokx il-mili. Kompli b’dan il-metodi sakemm timla il-forom kollha li qtajt.
 7. Poggi fil-forn u ahmi ghal madwar 30 minuta jew sakemm tara li hadu kulur hamrani sabih.
 8. Meta jlestu, ohroghom mill-forn u hallihom ha jikshu kompletament.
 9. Zejjen kif tixtieq inti, jew bic-cikkulata mdewwba inkella bil-gelu. Nissuggerixxu li t-tizjin isir il-gurnata ta wara halli l-figolli jkunu qaghadu sew.

Jekk jifdallek mill-mili, tista tghamel ftit pastini tal-lewz. Ifforma il-mili fi blalen zghar u poggi lewza jew xi cirasa fuq kull pastina. Ahmi ghal madwar 15 -il minuta go forn marka 170C. Thallihomx isiru hafna ghax jibbiesu!

IMG_4118.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.