Imqarrun il-Forn

Ingredjenti

 • 500g ghagin tal-imqarrun (Tortiglioni)
 • 600g ikkappuljat (beef)
 • 200g ikkappuljat (pork)
 • Bott tadam imqatta
 • Pakkett polpa
 • Bott pizelli
 • 2 karrotti imqattghin
 • 2 mgharef kunserva
 • Basla imqatta
 • 3 tewm imqattghin
 • Stock cube tal-beef mahlula go qiesu 300ml ilma
 • 3 bajdiet xkumati
 • Ftit zejt

Ghandek bzonn

 • 2 borom
 • Dixx kbir tal-forn
 • Passatur
 • Skutella zghira biex tixkuma il-bajd
 • Mgharfa ta l-injam
 • Sikkina
 • Kuccarun

Metodu

 1. Sahhan ftit zejt u zid il-basal u l-karrotti sakemm jirtabu.
 2. Zid l-ikkappuljat kollu kif ukoll il-kunserva. Sajjar sakemm kwazi kwazi il-kunserva tibda tehel ma qiegh il-borma.
 3. Issa zid l-istock tal-beef u hallih isir sakemm l-istock jevapora nofsu.
 4. Zid it-tadam imqatta u l-polpa. Halli kollox itektek fuq nar baxx ghal xi siegha u nofs. Zid il-pizelli fl-ahhar 5 minuti.
 5. Sakemm qed ittektek il-borma, ilhaq sajjar nofs sajran l-ghagin. Kif isir halltu maz-zalza go dixx kbir tal-forn u zid il-bajd. Hawwad kollox sew.
 6. Fil wicc tista izzid xi naqra parmeggjan mahkuk u dahhal fil-forn. Sajjar sakemm tara li l-wicc hmar sabih u baskat ghal gosti tieghak.

imqarrun

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s