Pastini tal-Lewz

juicebeauty.com

Ricetta semplici hafna u tiehu ftit hin biex titlesta. Dawn il-pastini huma il-favoriti ta hafna minna u bla dubju ta xejn li jinzlu tajjeb jekk ghandek xi mistednin jew inkella ghal ma bela te!

Ingredjenti (tohrog xi 15 -il pastina)

 • 300g lewz pur
 • 240g icing sugar
 • 2 abjad tal-bajd, imhabbtin mhux xkumati
 • ftit essenza tal-lewz, nofs tapp jekk lewz pur
 • lewz shih jew cirasa biex izzejjen

Metodu

  1. Hallat l-ingredjenti kollha f’daqqa. Ara li t-tahlita ma tigikx immerqa, dan tghamlu billi titfa l-abjad tal-bajd ftit ftit u hawwad sakemm tara li ghaqad bollox u tifforma qisha ghagina. Jekk tara li t-tahlita ghada xotta hafna, zid iktar abjad tal-bajd bil-moghod.
  2. Ifforma blalen zaghar u ixhethom fuq karta tal-ostja inkella fuq ‘baking paper’. Itfa lewza jew xi cirasa fil-wicc, kemm kemm tghafasha l-isfel.
  3. Ahmi ghal madwar 15 -il minuta gas 170C. Importanti li ma thallihomx isiru hafna ghax jibbisulek!

4 thoughts on “Pastini tal-Lewz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.