Torta tal-Lampuki

Ricetta antika tat-torta tal-lampuki!

F’din ir-ricetta sajjarna il-lampuki, l-ispinaci u l-pastard fuq il-fwar umbaghad zidna tadam frisk, zebbug, pizelli, qoxra ta lumija w naghnieh, fost ingredjenti ohrajn, biex joholqu palat apetituz.

Ghal min ihobb il-hut, bla dubju ta xejn li l-lampuka hija wahda mill-favoriti u din it-torta taghti dan il-mertu lil din il-huta tradizzjonali u tant popolari Maltija.

Ingredjenti – tohrog dixx ta qies 26 cm x 6 cm

 • 750g lampuki
 • ghagina tat-torti (ghafas hawn ghar-ricetta, ghal dan id-daqs ta dixx ir-ricetta tal-ghagina trid tirduppjaha)
 • 250g tadam, imqaxxar u mqatta
 • 250g pastard, mgholli
 • 140g kunserva
 • 200g spinaci, imsajjar
 • 150g pizelli
 • 200g basal, imqatta
 • qoxra ta lumija, mahkuka
 • 100g zebbug
 • zejt taz-zebbuga
 • 2 bajdiet, imhabbtin
 • ras tewm
 • ftit naghnieh
 • ftit gunglien
 • melh u bzar

Ghandek bzonn

  • Borma jew steamer
  • Tagen kbir u fond
  • Mgharfa tal-injam
  • Furketta
  • Dixx tal-forn
  • Pinzell
  • Bowl kbir tal-plastic (ghal ghagina)
  • Lembuba

Metodu

 1. Naddaf il-lampuki u sajjarhom fuq il-fwar inkella ghallihom. Hallihom jikshu, nehhi ix-xewk u farrakhom b’idejk stess.IMG_4224
 2. Sahhan iz-zejt taz-zebbuga go tagen daqsxejn kbir u fond. Qalli il-basal u t-tewm sakemm jiehdu daqsxejn kulur.
 3. Zid il-pizelli, il-pastard, spinaci, zebbug, tadam, kunserva, qoxra tal-lumija, ftit melh u bzar u naghnieh. Zid ukoll il-lampuki u sajjar ghal ftit minuti. Zid bajda wahda, hawwad u sajjar sakemm tara li ma baqa xejn likwidu fit-tahlitaIMG_4225
 4. Iksi dixx bl-ghagina u ghamel ftit toqob bil-furketta. Itfa it-tahlita u iccattja bil-wara tal-imgharfa. Iksi il-wicc bl-ghagina u erga ghamel ftit toqob bil-furketta fil-wicc. Jekk jifdallek xi ghagina zejda, tista izzejjen kif tixtieq.
 5. Idlek il-wicc bil-bajda l-ohra u ferrex ftit gunglien.
 6. Dahhal fil-forn temperatura tal-gas marka 5-6 ghal madwar 40 minuta.IMG_4230

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s